Home Polska - Chiny Rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej – przyjęcie w Ambasadzie