Strona główna » Chińskie imiona – wszystko co trzeba wiedzieć, w jednym wpisie

Chińskie imiona – wszystko co trzeba wiedzieć, w jednym wpisie

przez An Anna Kang

Chińskie imiona. Wszystko co powinieneś wiedzieć w jednym wpisie. Sprawdź swoje imię w języku chińskim. Zobacz jak je wymawiać i pisać.

Jak Chińczycy wybierają imiona dla swoich dzieci?

Chińskie imiona tradycyjnie wybiera się według kalendarza księżycowego. Zazwyczaj określają one pozytywne cechy lub zawierają w sobie poetyckie słowa. To właśnie imię ma być dobrą wróżbą dla jej właściciela. Określa charakter lub przyszłe szczęście. Zazwyczaj chińskie imię połączone jest z dwóch wyrazów. Bardzo często przy tworzeniu nowego imienia, brane jest pod uwagę nazwisko rodowe.

W niektórych rodzinach praktykuje się tradycyjny zwyczaj, który determinuje wybór pierwszej sylaby imienia dziecka z pokolenia na pokolenie.

Dla przykładu:

  • w rodzinie LI wszystkie siostry i bracia otrzymują imię zaczynające się sylabą JIA, a więc Jiacheng, Jiarong, Jiacheng, Jiaxing i Jiabao. Dorośli ojcowie w następnym pokoleniu wybiorą dla swych dzieci imię zaczynające się od sylaby Zhi: Zhixi, Zhian, Zhiwei, Zhidong, Zhizhong.
  • tak więc w rodzinie wszyscy kuzyni dzielą nie tylko to samo rodowe nazwisko, ale również prefiks swego imienia. I tak to przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Reguła ta odnosi się do linii ojcowskiej i głównie do męskich potomków.

Rodzicie nadają imiona korzystając z astrologów, przesądów czy poezji właśnie

Pierwsze dziecko w rodzicie otrzymuje imię związane z pojęciem siły, pracowitości, mądrości. Oznacza to, że młodsze rodzeństwo ma pokładać w nim nadzieje i oczekiwać opieki w przyszłości.

Gdy podczas ciąży w rodzinie doszło do tragedii lub śmierci, noworodek otrzyma imię składające się z Ān,安 co oznacza bezpieczeństwo. Ān,安 może być wybrane zarówno  dla dziewczynki jak i dla chłopca.

chińskie imiona

Wybór imienia przez rodziców oczekujących narodzin dziecka jest delikatny i trudny. Jest on podporządkowany osobliwemu systemowi chińskich znaków, uzależniony od fonetycznego aspektu i semantycznego wyglądu graficznego. Imienia nie wybiera się z listy imion znalezionych np. w kalendarzu, nadaje się je w zależności od cech charakteru predestynowanemu dziecku lub wybiera się szukając wskazówek w horoskopie.

Po urodzeniu „imię mleczne” np. Mały Skarb (Xiǎo Bǎo, 小宝) jest nadawane i używane w początkowych latach dziecka. W praktyce może być używane nawet przez kilka lat.

W Chinach istnieje wiele imion przypisujących pewne cechy

Dla przykładu takich  jak jasność Míng明, sukces Yǒu chéng有成lub skarb Bǎo.

Imiona nadaje się dziecku z przekonaniem, że będą określać jego przeznaczenie. I to jest rzeczywiście prawdą, za którą osobiście ręczę. Wśród moich przyjaciół i znajomych imiona doskonale pasują do ich charakterów lub zawodów oraz funkcji przez nich wykonywanych.

Istnieją imiona dla chłopców podkreślające silne cechy charakteru, wytrzymałość, szacunek dla przodków, odwagę, sukces.

Żeńskie imiona zazwyczaj składają się ze znaków odnoszących się do słodyczy, piękna, radości, kwiatów, gracji, ptaków, biżuterii…

chińskie imiona

Istnieją formy nadawania imion chińskich dla cudzoziemców

Najczęściej spotykanymi są tłumaczone fonetycznie brzmienia imion.

Imiona damskie

Anna – Ānnà, 安娜

Ada – Ā dá, 阿达

Agata – Ā jiā tǎ,  阿佳塔

Agnieszka – 曹桂英雅妮

Alicja – Aì lì xī yà, 艾莉西亚

Beata – Bèi tǎ, 贝塔

Barbara – Bā bā lā, 笆笆拉

Blanka – 布沃妮卡 (BuWoNiKa)

Dominika – Duō mǐ ní kè, 多米尼克

Edyta – Aì dì tǎ, 艾蒂塔

Elżbieta – Aì rè biè tǎ, 艾热别塔

Ewa – Aì wǎ, 艾瓦

Ewelina – Aì wēi lì nà, 艾薇莉娜

Gabriela – 加布里埃拉

Grażyna – Gé lā rè nà, 格拉热娜

Helena – Yī lián nà, 伊莲娜

Ilona – Yī luó nà, 伊罗娜

Iwona – Yī wò nà, 伊沃娜

Izabela – Yī sà bèi lā, 伊萨贝拉

Joanna – Qiáo ān nà,  乔安娜

Jolanta – Yóu lán tǎ, 尤兰塔

Julia – Zhū lì yǎ, 朱丽娅

Justyna – Yóu sī dì nà, 尤斯蒂娜

Kamila – Kǎ mǐ lā, 卡米拉

Karolina – Kǎ luò lì nà, 卡洛丽娜

Katarzyna – Kǎ tǎ rè nà, 卡塔热娜

Kinga – Jīn jiā, 金佳

Krystyna – Kè lǐ sī dì nà, 克里斯蒂娜

Lena – Lì nà, 莉娜

Lidia – Lì dí yà, 莉迪娅

Magdalena – Mǎ gé dá léi nà, 玛格达雷娜

Małgorzata – Máo gē yǎ tǎ, 毛戈雅塔

Maria –  Mǎlìyà, 玛丽亚

Marta – Mǎ ěr tǎ, 玛尔塔

Monika – Mò nī kǎ, 莫妮卡

Nadia – Nà dí yà, 娜迪娅

Natalia – Nà tǎ lì yà, 娜塔莉娅

Nina – Ní nà, 妮娜

Olga – Aò ěr jiā, 奥尔加

Patrycja – Pà tè lì xiá, 帕特丽霞

Paulina – Bǎo lì nà, 宝丽娜

Pola – Bǎo lā, 宝拉

Renata – Lěi nà tǎ, 蕾娜塔

Sandra – Sāng dé lā, 桑德拉

Sylwia – Xī ěr wéi yà, 茜尔维亚

Teresa – Tè lì shā, 特丽莎

Urszula – 乌苏拉

Weronika – Wēi luó ní kǎ, 薇罗尼卡

Wiktoria – Wéi duō lì yà – 維 多利 亞

Zofia – Zuǒ fēi yà, 佐菲亚

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie JESTEM-NA-YOUTUBE-1.png

Imiona męskie

Adam – Yà dāng, 亚当

Andrzej – Ān dé liè, 安德烈

Artur -Ā ěr tú,  阿尔图

Bogdan – Bó gé dān, 伯格丹

Damian – Dá mǐ ān, 达米安

Daniel – Dān ní ěr, 丹尼尔

Dariusz – Dà lì yóu shí, 大力尤什

Dawid – Dà wèi, 大卫

Dominik – Duō mǐ ní kè, 多米尼克

Filip – Fǎ wéi ān, 法维安

Grzegorz – Gé léi gē rì, 格雷戈日

Henryk – Ēn lǐ kè, 恩里克

Igor – Yī gōu, 伊缑

Jacek – Yà cí kè, 亚茨克

Jerzy – Jié qí, 杰齐

Kamil – Kǎ mǐ ěr, 卡米尔

Leon – Lái áng, 莱昂

Łukasz – Wǔ kǎ shí, 吴卡什

Maciej – Mǎ qiē, 马切

Marcin – Mǎ ěr qīn, 马尔亲

Marek – Mǎ léi kè, 马雷克

Mariusz – Mǎ liǔ shí, 马柳什

Oskar – Aò sī Kǎ, 奥斯卡

Paweł – Pà wéi, 帕维

Piotr – Bǐdé, 彼得

Przemysław –  Pǔ shí méi sī wǎ fū, 浦什梅斯瓦夫

Radosław – Lā duō sī wǎ fū, 拉多斯瓦夫

Rafał – Lā fǎ ào, 拉法奥

Robert – Luō bó té, 罗伯特

Roman – Luō màn, 罗曼

Ryszard – Léi shā ěr dé, 雷沙尔德

Sebastian – Sài bā sī dì ān, 赛巴斯蒂安

Stanisław – Sī tǎ ní sī lā fū, 斯塔尼斯拉夫

Sylwester – Xī ěr wéi sī tè, 西尔维斯特

Szymon – Xī mēng, 西蒙

Władysław – Fú lā dí sī lā fū, 弗拉迪斯拉夫

Według chińskiej kultury wybór imienia ma istotny wpływ na przyszłe pokolenia.

Ciekawe? To zobacz zestawienie ciekawostek dot. Państwa Środka.

Komentarze

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz