Strona główna » O perspektywach chińsko-polskiej współpracy w budowaniu Jedwabnego Szlaku XXI wieku

O perspektywach chińsko-polskiej współpracy w budowaniu Jedwabnego Szlaku XXI wieku

przez Piotr Chodak

W gazecie Rzeczpospolita 21 kwietnia ukazał się artykuł Ambasadora Xu Jian pod tytułem Wspólnie budując Jedwabny Szlak XXI wieku promujemy i zacieśniamy przyjaźń, który przedstawia perspektywy rozwoju współpracy chińsko-polskiej poprzez wspólne realizowanie inicjatyw „Pas Gospodarczy wzdłuż Jedwabnego Szlaku” i „Morski Jedwabny Szlak XXI wieku”.

Ponad dwa tysiące lat temu Jedwabny Szlak otworzył wrota do wymiany kulturalnej i handlowej między Azją, Europą i Afryką. Jego duch współpracy i pokojowe intencje mają nie tylko bogatą wartość historyczną, ale są bardzo aktualne także i teraz. W roku 2013 Pan Xi Jinping, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, odwiedzając kraje Azji Środkowej i Południowo-wschodniej kolejno przedstawił ideę współpracy nad wspólnymi projektami „Pas Gospodarczy wzdłuż Jedwabnego Szlaku” i „Morski Jedwabny Szlak XXI wieku” (w skrócie „Jeden pas i jedna droga”), która zakłada promowanie przez objęte wyżej wymienionymi projektami kraje skoordynowanej polityki gospodarczej, prowadzącej do jeszcze lepszej, głębszej i szerszej współpracy regionalnej, aby w duchu tradycyjnego Jedwabnego Szlaku budować wspólnie kwitnący dobrobyt.

Dzisiejszy “Jeden pas i jedna droga” niczym wielka rama spina aktywny krąg gospodarczy Azji, z rozwiniętym kręgiem gospodarczym Europy. “Jeden pas” to nieprzerwany przepływ z Chin, przez Azję Środkową i Rosję do Europy (Morza Bałtyckiego), przez Azję Środkową i Zachodnią do Zatoki Perskiej, Azję Południowo-wschodnią i Południową, po Ocean Indyjski. „Jedna droga” jest ukierunkowana na transport z chińskich portów do innych portów leżących nad Morzem Południowochińskich oraz portów wybrzeża Oceanu Indyjskiego i Europy, a także portów na południowym Pacyfiku. Budowa „Jednego pasa i jednej drogi” w pełni oddaje ducha Jedwabnego Szlaku, czyli zakłada pokojową współpracę, otwarcie, uczenie się od siebie nawzajem i wyciągania wniosków oraz korzyści dla wszystkich. Promowanie wspólnego handlu, projektów i korzyści przyczynia się do rozkwitu gospodarki poszczególnych krajów, a także gospodarki regionalnej, wzmacnia wymianę kulturalną i przyspiesza pokojowy rozwój całego świata. Od czasu ogłoszenia idei, już ponad 60 leżących w jego strefie krajów i organizacji międzynarodowych przejawiło aktywne zainteresowanie uczestnictwem.

Budowa projektu „Jeden pas i jedna droga” w duch otwarcia i inkluzywności to historyczna szansa na pogłębienie współpracy dla Chin i krajów europejskich, w tym Polski. Projek ten bardzo współgra z długofalowym strategicznym planem rozwoju Polski 2030 oraz z kierunkiem w którym zmierza polska dyplomacja gospodarczna. Jeśli dodamy do tego strategiczne położenie Polski w „sercu” Europy oraz długotrwałą tradycję przyjaźni łączącej Polskę i Chiny, to Polska staje się ważnym pod każdym względem partnerem w tym projekcie. W ostatnich latach polsko-chińska współpraca na polu rządowym, gospodarczo-handlowym, kulturalnym i innych stabilnie rozwija się w ramach współpracy bilateralnej, „16+1” oraz Chiny-UE. Nieprzerwane eksplorowanie bogatych możliwości współpracy, poszerzanie jej zakresu w różnych dziedzinach, odkrywanie ukrytego potencjału, to kierunki, ku którym niestrudzenie podążają rządy naszych krajów. Priorytetem chińskiej polityki zagranicznej w roku 2015 jest właśnie kompleksowe wspieranie projektu „Jeden pas i jedna droga”. Dlatego jest to też odpowiedni czas na wspieranie chińsko-polskiej współpracy. Mamy nadzieję, że opierając się na 5 ważnych zasadach rządzących projektem „Jeden pas i jedna droga, otworzymy „okno możliwości” dla naszej dalszej pragmatycznej kooperacji:

1. Spajanie współpracy poprzez komunikację na szczeblu politycznym. Wzmacnianie komunikacji na szczeblu politycznym jest ważnym gwarantem projektu “Jeden pas i jedna droga”. Polska i Chiny mogą, poprzez mechanizmy takie jak regularne spotkanie premierów, międyrządowy komitet współpracy i dialog strategiczny wiceministrów spraw zagranicznych, stworzyć link wspierający strategię rozwoju gospodarczego, wspólnie uczestniczyć w formułowaniu zasad współpracy regionalnej, rozwiązywać powstałe w procesie kooperacji problemy i w ten sposób zapewnić polityczne wsparcie dla pragmatycznej współpracy i projektów na dużą skalę.

2. Stworzenie trwałych fundamentów poprzez odpowiednio połączone zaplecze. Sprawnie połączona i przepustowa infrastruktura to pierwszoplanowa sfera projektu „Jeden pas i jedna droga”. Sześć towarowych trakcji kolejowych, które albo zaczynają się, albo przebiegają przez Polskę, aktywna współpraca regionalnych samorządów i przedsiębiorców z prowincji Siczuan i województwa łódzkiego nad możliwością utworzenia centrum logistycznego i specjalnej strefy gospodarczo-handlowej, współpraca portów morskich, wszystko to łączy się w projekcie „Jeden pas i jedna droga”. Wpasowuje się też w pracę nad kompletną infrastrukturą łączącą terytorium Azji i Europy, a także zwiększa znaczenie Polski, jako kluczowego punktu ułatwiającego przepływ materiałów i otwiera jeszcze szerszą przestrzeń rynkową dla współpracy inwestycyjno-handlowej.

3. Wolny handel otwiera możliwość wygranej dla wszystkich. Współpraca inwestycyjno-handlowa jest ważnym punktem utworzenia „ Jednego pasa i jednej drogi”. Polska już od 10 lat jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca w ramach „Jednego pasa i jednej drogi” przyczyni się do ułatwienia inwestycji i wymiany handlowej wśród państw w obrębie projektu, stworzy korzystne środowisko biznesowe, wykorzysta możliwości, jakie stwarza już istniejąca Rada Biznesu Chiny – Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a także połączony mechanizm struktur promowania inwestycji. Przyczyni się do stymulacji kreatywności małych i średnich przedsiębiorstw i entuzjazmu w ramach współpracy regionalnej, sprawi, że tradycyjna współpraca w takich dziedzinach, jak rolnictwo, górnictwo i turystyka pójdzie jeszcze dalej, poszerzą się też możliwości współpracy na nowych polach, takich jak nowe źródła energii, technologie informatyczne, ochrona środowiska, a także zaawansowane technologie.

4. „Przepływ kapitału”. Wspomaganie projektu poprzez przepływ kapitału jest ważnym założeniem projektu „Jeden pas i jedna droga”. Obecnie Chiny zwiększyły tempo pracy nad utworzeniem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Zainwestowały w fazę rozruchową projektu „Jeden pas i jedna droga” 40 miliardów USD, aby zapewnić mu gładki start i wesprzeć jego kluczowe punkty. Polska już zaaplikowała o przyjęcie w poczet państw ze statusem członków-założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wierzymy, że poprzez dwustronną, a także wielostronną współpracę na polu finansowym uda się poszerzyć kanały przepływu kapitału, co przyciągnie do Polski zagranicznych inwestorów i zwiększy szansę i łatwość realizacji dużych projektów.

5. Komunikacją międzyludzką zapisać nowy rozdział przyjaźni. Idea „Jednego pasa i jednej drogi” opiera się także na fundamencie społecznym. Już ponad 70 lat temu polski as lotnictwa Witold Urbanowski i doktor Stanisław Flato wspomagali Chińczyków w wojnie chińskiego narodu sprzeciw agresji Japońskiej, a z kolei całkiem niedawno to Chińczycy pomogli 4 polskim obywatelom w bezpiecznej ewakuacji z Jemenu, co jest dowodem na ponadczasową tradycyjną chińsko-polską przyjaźń. Projekt „Jeden pas i jedna droga” poprzez zwiększenie skali wymiany studenckiej, wzbogacenia wymiany kulturalnej, wzmocnienia współpracy w dziedzinie turystyki, zwiększenie wymiany w dziedzinie nauki i technologii i innych w celu promowania szerokiego zakresu wymiany społecznej, a także pracowniczej tylko jeszcze zacieśni nasze przyjacielskie więzi i zbuduje trwałe fundamenty naszej kooperacji.

Już od ponad roku rząd chiński aktywnie promuje budowę “Jednego pasa i jednej drogi”. Osiągnięto porozumienie na wysokim szczeblu z wieloma krajami partnerskimi, podpisano memoranda o współpracy, posunięto się naprzód w osiągnięciu kluczowych dla warunków projektu punktów, nieustannie ulepszana jest też taktyka polityczna. Strona chińska serdecznie zaprasza Polskę do uczestnictwa w projekcie „Jeden pas i jedna droga”. Mamy nadzieję, że pragmatyczna współpraca na tym polu jeszcze lepiej wypełni warunki naszego porozumienia o strategicznym partnerstwie i sprawi, że nasz tradycyjna przyjaźń rozkwitnie na drodze pradawnego, lecz teraz także współczesnego Jedwabnego Szlaku i przyniesie pozytywne rezultaty!

Źródło: http://pl.china-embassy.org/pol/sgfb/t1257548.htm

Komentarze

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz